Työoikeus

Screen Shot 2016-08-23 at 20.29.39

Työoikeus on oikeudenala, joka sääntelee työsuhteeseen liittyviä kysymyksiä. Työoikeuden peruslaki on työsopimuslaki, joka sääntelee työsuhdetta. Työsuhde on sopimukseen perustuva työntekijän ja työnantajan välinen oikeussuhde. Työntekijä tekee työtä palkkaa vastaan työnantajan johdon ja valvonnan alaisena.  Työsuhteen molemmilla osapuolilla on useita laissa säädettyjä oikeuksia ja velvollisuuksia. Osapuolia koskevat yleiset sopimusvelvoitteet ja työoikeudesta tulevat erityisvelvoitteet. Työsuhteen ydin on vastikkeen ja etujen maksaminen tehdystä työstä sekä velvoite tehdä työtä.

Työsuhteen osapuolet tarvitsevat useasti apua työsuhteeseen liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä jotka koskevat mm. työsopimusta ja sen laadintaa, työaikaa, työsuhteen irtisanomista ja purkamista, työturvallisuutta, työehtosopimusta, tasa-arvoa ja syrjintää, palkkaturvaa sekä yt-menettelyä. Lakiravaska auttaa kaikissa työsuhteen ongelma- ja riitakohdissa.