Sopimusoikeus ja asiakirjojen laadinta

Screen Shot 2016-08-23 at 20.30.35

Pacta sunt servanda on yksityisoikeuden ja kansainvälisen oikeuden periaate, jonka mukaan sopimuksessa sovitut ehdot velvoittavat osapuolia lakiin verrattavalla tavalla.

Olipa kyse yksityisten henkilöiden välisestä, yksityisten henkilöiden ja yrityksen välisestä tai yritysten keskinäisestä oikeustoimesta, sopimuksia syntyy jatkuvasti. Suullinen sopimus on laissa asetettuja poikkeuksia lukuun ottamatta yhtä pätevä kuin kirjallinen sopimus. Suullinen sopiminen on ongelmallista tilanteissa, joissa sopimuksen sisällöstä tulee erimielisyyttä. Suullisen sopimuksen sisällön todistaminen on ongelmallisempaa kuin kirjallisen sopimuksen.

Sopimukset saattavat määritellä erittäin isoa oikeustointa sopimusosapuolten välillä. Sopimukset saattavat muodostua erittäin monimutkaisiksi kokonaisuuksiksi, joiden hallitseminen vaatii asiantuntemusta.