Rikosoikeudenkäynti

Meillä on vuosien kokemus rikosoikeudenkäynneistä

Osaamista rikosoikeudenkäynteihin

Ri­ko­sa­sia kä­si­tel­lään yleen­sä sen paik­ka­kun­nan kä­rä­jäoi­keu­des­sa, jon­ka alueel­la ri­kos on teh­ty. Autamme kuitenkin asiakkaitamme rikosoikeudenkäynneissä kautta Suomen.

Asianajaja kannattaa ottaa aina mukaan rikosoikeudenkäynteihin monimutkaisten rikosasioiden yhteyksissä tai silloin jos sinua syytetään väärin perustein.

Ri­ko­soi­keu­den­käyn­nis­sä ovat mu­ka­na vas­taa­ja eli syy­tet­ty se­kä vi­ral­li­nen syyt­tä­jä. Mu­ka­na voi ol­la myös asia­no­mis­ta­ja eli ri­kok­sen uh­ri. Näis­tä oi­keu­den­käyn­nin osa­puo­lis­ta käy­te­tään yh­teis­ni­mi­tys­tä asia­no­sai­set. Oi­keu­den­käyn­nis­sä esiin­tyy usein myös to­dis­ta­jia.

Asia­no­sai­nen, joka kokee kä­rä­jäoi­keu­den tuomion vääräksi, voi ha­kea sii­hen muu­tos­ta ja va­lit­taa tuo­mios­ta ho­vioi­keu­teen. Kä­rä­jäoi­keus an­taa jo­kai­sen tuo­mion yh­tey­des­sä oh­jeet sii­tä, mi­ten muu­tos­ta pi­tää ha­kea.