Rikoksesta epäilty

Rikoksesta epäillyn on syytä kysyä apua ammattilaiselta

Rikoksesta epäilty

Rikoksesta epäilty voidaan kutsua kuulusteluun poliisiasemalle, vakavimmissa tapauksissa rikoksesta epäilty voidaan ottaa kiinni ja pidättää. Poliisi voi pitää rikoksesta epäiltyä pidätettynä enintään kolme vuorokautta. Poliisin on esitettävä vangitsemisvaatimus käräjäoikeudelle, jos rikoksesta epäiltyä ei vapauteta kolmen vuorokauden kuluessa.

Rikoksesta epäillyllä on oikeuksia. Epäillyn ei tarvitse auttaa oman tai läheisensä syyllisyyden selvittämisessä. Rikoksesta epäillyllä ei ole myöskään totuudessapysymisvelvollisuutta. Epäillyllä on aina oikeus neuvotella asianajajan tai lakimiehen kanssa ja pyytää tätä kuulusteluihin. Avustajan voi pyytää kuulusteluihin myös kesken kuulustelun. Yksi tärkeimmistä rikoksesta epäillyn oikeuksista on tarkistaa, mitä ja miten kuulustelukertomus on kuulustelupöytäkirjaan kirjattu. Kuulustelupöytäkirjaa, joka ei vastaa sitä mitä on kertonut, ei pidä allekirjoittaa, koska allekirjoituksellaan rikoksesta epäilty hyväksyy kuulustelupöytäkirjan. Rikoksesta epäillyllä on myös oikeus antaa loppulausunto koko esitutkintamateriaalista.

Esitutkinnan päätyttyä rikosasia siirtyy syyttäjälle syyteharkintaan. Syyttäjä tekee päätöksen siitä, eteneekö rikosasia käräjäoikeuden käsiteltäväksi. Rikosoikeudenkäynnissä pyritään selvittämään suoritetun esitutkinnan perusteella tapahtunut teko, tekijä, aiheutuneet vahingot, korvausvelvollisuus ja seuraamus teosta. Syyttäjä ajaa syytettä ja pyrkii näyttämään toteen mitä on tapahtunut. Huomioitavaa on se, että rikosasian jäädessä rikosoikeudenkäynnissä epäselväksi, tulee asia ratkaista syytetyn eduksi.

Ottamalla yhteyttä Lakiravaskaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa rikosprosessia varmistat, että kaikki epäillyn oikeudet toteutuvat. Rikoksesta epäillyllä on tuloista riippuen oikeus valtion osittain tai kokonaan kustantamaan oikeusapuun. Vakavimmissa rikosasioissa käräjäoikeus voi määrätä epäillylle puolustajan. Lakiravaska selvittää oikeusavun edellytykset ja tekee oikeusapuhakemuksen rikoksesta epäillyn puolesta.