Kiinteistö- ja asuntokauppariidat

Varmista osaaminen kiinteistökauppariidassa

Kiinteistön normaalia kulumista vai lain tarkoittama virhe

Oman kodin hankinta on yksi merkittävimmistä investoinneista. Kiinteistö- ja asuntokaupassa on erittäin tärkeää tutustua ostettavaan kohteeseen tarvittavissa määrin varmistuaksesi kiinteistön kunnosta.

Ostajan tulee huomioida, että asunto tai kiinteistö vaatii ikääntyessä huoltoa ja korjausta. Myyjä ei ole vastuussa kaupantekohetkellä tiedossa olleista virheistä ja korjaustarpeista. Tarvittaessa teknistä asiantuntijaa käyttämällä varmistat kiinteistön tai asunnon kunnon ennen kaupantekoa. Mahdolliset virheet ja korjaustarpeet tulee yksilöidä kiinteistön kauppakirjassa mahdollisimman yksityiskohtaisesti ja ne otetaan huomioon kauppahinnassa.

Myyjän vastuulle kuuluvat kiinteistössä ja asunnossa olevat virheet, mikäli ne ovat olleet olemassa kaupantekohetkellä eikä ostaja ole ollut niistä tietoinen. Älä viivyttele reklamaation ja yksilöidyn vaatimuksen tekemistä kiinteistö- ja asuntokaupassa. Mikäli kiinteistössä havaitaan virhe, joka ei ollut kaupantekohetkellä ostajan tiedossa, on ostaja velvollinen reklamoimaan myyjää asiasta kohtuullisessa ajassa virheen havaittuaan. Reklamaatiokirjeen jälkeen ostaja on velvollinen saattamaan myyjän tietoon yksilöidyt vaatimukset asiasta. Mikäli kiinteistössä on maakaaren tarkoittama laatuvirhe, ostajan on ilmoitettava virheestä myyjälle viiden vuoden kuluessa siitä, kun kiinteistön hallinta on luovutettu. Mikäli ostaja ei ilmoita virheestä myyjälle asetetussa viiden vuoden määräajassa, niin ostaja menettää oikeuden vedota virheeseen.

Asuntokauppalain mukaan ostajan on ilmoitettava myyjälle virheestä ja siihen perustuvista vaatimuksistaan kahden vuoden kuluessa siitä, kun asunnon hallinta on hänelle luovutettu. Jos asunto on jo kauppaa tehtäessä ostajan hallinnassa, kahden vuoden määräaika alkaa kulua kaupantekoajankohdasta. Mikäli ostaja laiminlyö virheilmoituksen tekemisen säädetyssä ajassa, menettää hän oikeuden vedota virheeseen. Kiinteistö- ja asuntokaupassa ostaja saa edellä mainittujen määräaikojen jälkeen vedota virheeseen, jos myyjä on menetellyt kunnianvastaisesti ja arvottomasti tai törkeän huolimattomasti.

Kun kyseessä on kiinteistö- tai asuntokauppariita tai muut kiinteistön ongelmat, me autamme. On tärkeää, että yhteydenotto tapahtuu mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Autamme prosessin alusta loppuun. Ota rohkeasti yhteyttä.